Finansiell och juridisk konsultation

Vi erbjuder alla former av finansiell och juridisk konsultation för individer och företag, och är specialiserade på internationell affärsversamhet ifråga om...

 • Upprättandet av bolag, stiftelser och truster
 • Rekonstruktion av företag
 • Köp och försäljning av företag
 • Öppnandet av bankkonton
 • Skatteplanerig
 • Förvaltning och skydd av tillgångar och kapital
 • Förvaltade konton, klientmedelskonton och förvaltningstjänster
 • Lån
 • Projektfinansiering

Mäkleri

Vi fungerar som mäklare gentemot många banker och finansiella institutioner runt om i världen, såväl som gentemot företag och privatpersoner. Så om du funderar på att starta bolag, så skräddarsyr vi en profil och ett koncept till dig. Vi är därtill mycket erfarna när det handlar om att köpa eller sälja...

 • Fartyg and stora båtar (yachts)
 • Hus, fastigheter och markegendom
 • Finansiella instrument, guld och ädelmetaller
 • Konst, ädelstenar och samlarobjekt

Investering och finansiell handel

När det kommer till investerngar, så kan vi erbjuda ett brett utbud av alternativ för nästan alla klienter som har pengar att placera.

Beroende på den efterfrågade risk-vinst nivån, så kan vi erbjuda allt från konservativa lågrisk investeringar, till placeringar med måttlig risk och vinst, upp till högrisk investeringar med extrema resultat. Belopp så små som motsvarande 5.000 EUR eller USD accepteras på samlingskonton, och belopp som motsvarande 50.000 EUR eller USD på eget handelskonto.

Och för den sofistikerade investeraren, så kan vi erbjuda s.k. privata placeringsprogram som erbjuder högsta säkerhet trots extremt hög avkastning. Detta kräver ett minimum av 10 miljoner EUR eller USD.

Vi har våra egna interna 'traders', vilka handlar på spotmarknaden för valutor, metaller, CFD's, råolja och värdepapper. Och kan erbjuda allt från gemensamma investeringskonton för små belopp till säkra förvaltningskonton (där klienterna har full kontroll över sina egna pengar på sina egna handelskonton).