Jurisdiktion

Regulus Finance, Ltd. registrerades i Seychelles år 2010 på begäran av sin ägare. Företaget registrerades i syftet att bedriva affärsverksamhet. Jurisdiktionen Seychellerna valdes, då detta land erbjuder en hög grad av anonymitet och privatliv, och anses som en av få offshoreländer som fortfarande är väldigt stabil, välrespekterad och utan avtal med EU eller US när det gäller insynsskydd.

Ägare

Regulus Finance, Ltd. har ett aktiekapital på 10 miljoner Euro, och backas upp av sin ägare som har tillgångar som överstiger 2 miljarder dollar, och med säte i en annan jurisdiktion. Detta garanterar en solid ekonomisk bas för företaget, och utgör också en garanti för alla klienter som är intresserade av ett samarbete.

Bolagsstyrelse

Bolagets styrelse består av 10 personer, som var och en har många års professionell erfarenhet av internationellt styrelsearbete. Dom kommer från nästan alla världens kontinenter, och består av bankmän, advokater, affärsmän, vilka alla har lång yrkesmässig erfarenhet inom sitt respektive område.

Kontor och medarbetare

Det traditionella sättet att bedriva affärsverksamhet är utifrån ett kontor med anställda. Vårt företag skiljer sig i det avseendet, då vi inte har något kontor som du kan besöka, ej heller några anställda som arbetar för oss. Istället så har vi ett nätverk av professionella som arbetar på provisionsbasis. En del är också styrelsemedlemmar, men de flesta är oberoende individer i olika länder, var och en specialiserad inom sitt yrke. Och när möten krävs, så kan vi möta klienter nästan vartsomhelst i världen.